(lit. In deine Hände lege ich meinen Geist. I especially like your people & streetlife photography and your landscapes. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector. (good luck)" Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock. Sealbh math dhuit! Bookmark the permalink. Thug Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a’ tòiseachadh. math More Scots Gaelic words for good. Hello. Piseach! Tha mi'n dochas gun teid gu math leat, a charaid. Email. G'un robh math agad! Ich bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach' ins Deutsch. MEHR LADEN. tagh do bhean mar as math leat do chlann. Piseach mhath ort/oirbh! Es ist vollbracht. Donation by Cairistiona Clach to Eileen's page on 26/05/2015. tatoeba. "Gur math a thèid leat! Ich wünsch dir viel Glück. Tha mi sa' ghràdh leat I'm in love with you. Gun soirbhich leat! Guma math a thèid leat good luck. Gur math a thèid leat! Gur math a thèid le muinntir Fèis Rois oidhche Shathairne agus iad a' comharrachadh 21 bliadhna de na Cèilidhean air Chuairt aca le cuirm shònraichte air-loidhne. 58 Sätze in 2 ms gefunden. New Article. £20.00 + £5.00 Gift Aid. G'un robh math agad! This is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic. Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen. Beir buaidh! Irish: Go n-éirí an t-ádh leat! Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. (inf) / Piseach mhath oirbh! Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh (decarbonised) ro 2035. Feasgar math! Follow. Is mise Catrìona Rothach agus tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis. (inf) / Sealbh math dhuibh! Cheers! £10.00 + £2.50 Gift Aid. Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. Slàinte! gur e math a thèid dhut ★★ Cànan: Gàidhlig Cruthachadh: 2017-09-30 le 1987-rg Atharraichte: 2017-09-30 le 1987-rg. You have done a good job. / Beir buaidh! Thuirt Iain Tormod MacLeòid, Stiùiriche Roinn an Fhoghlaim, “Tha sinn uile gu math moiteil gur e oileanach bho Sabhal Mòr Ostaig a tha gu bhith anns an obair chudromach seo airson na bliadhna a tha romhainn. gd Tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta. Sealbh math dhuit/dhuibh! / Slàinte mhath! This entry was posted in Resources by ulpangaelic. During that time both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times. oldtrout 2005-03-17 19:44:22 UTC. Piseach mhath ort/oirbh! Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply. Gur math a thèid leibh! Is mise Seumus MacFheargais agus tha mi a' fuireach ann am Glaschu. Your journey . Gur math a thèid leat! Tweet. Ministear an Ionnsachaidh a’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean. Es war eine gute und interessante Nacht. Part of: Education. An toil leat an duilleag-sa? Tatoeba-2020.08. Another wee clip here, this time from Lochaber 2017. deagh: good: math a thogail: good: Find more words! / Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic . Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively. Mìle taing agus gur math a thèid leat! (great health) Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic (Great health to you every day that I see you and every day that I don't) Bon appetit: Ith gu leòir! Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. Cheers/Good health! Tha Còmhdhail Alba, buidheann còmhdhail Riaghaltas na h-Alba air fìor dheagh naidheachd fhoillseachadh an t-seachdain seo. Bu mhath leam sin fheuchainn. leatsa. slàn leat. Russell Sherwood Monday, September 24, 2018. Share this: Twitter; Facebook; Innis gur toil leat seo: 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte. Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach. www.ulpan.co.uk . About ulpangaelic Tha Deiseal Ltd a' solar Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh. en I'm sorry, but I'll have to go home now. Ich möchte das versuchen. Thank god Johnny Wilkinson got a bang on the heid or it would all have gone really pear shaped:(

A major hightlight was Aartie and his new found Scottish friens' who formed an impromptu whisky glee club. (inf) / Gur math a thèid leibh! ionad dàta as fheàrr leat preferred data location. Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn! gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil. Get your butt to Barra. Hallo. tapadh leat cheers, thank you, thanks. Deiseal Ltd provide Ùlpan, the new system for learning Gaelic. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Gur math a thèid leat (all the best). Gur math thèid leis gach deuchainniche. Excellent fortune at you) say: joe OR-tan akat Michilín. The item was added to the cart. In this conversation. James Fergusson. Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein. Good luck! Seo blog Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a' teagasg na Gàidhlig. Hi Simon, I enjoyed visiting your website. October 16. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. (frm/pl) Gur math a thèid leat! / Gun soirbhich leat! Lean / Follow : Clàraich / Subscribe to our newsletter. (inf) / Piseach mhath ort! Gura math a thèid leat! Would anyone like to come with? Sealbh math dhuibh! Gur math a thèid leat! Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . (frm/pl) / Piseach! Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean. Any of the following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh! It was a fantasic game, despite the draw. ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! Gur math a thèid leat/leibh! Good to see a lot of b & w photos. Agus sgrìobhainn-sa: "cur-seachadan" Ach chan eil fhios agam a bheil sin buileach ceart Mona ~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~ Nach oben. I am Catherine Munro and I live in Inverness. (health) Slàinte mhath! Recently an interesting conversation took place on the WCCF Facebook Group (incidentally if you want to join and are Welsh registered, get in touch!) Piseach! 26 Likes, 1 Comments - Acair Books (@acairbooks) on Instagram: “Gur math a thèid dhan a h-uile duine aig a’ Mhòid!” Welshbase. Thread Navigation. Good luck! Latha math! / Slàinte mhor! May van den Heuvel. (frm/pl) Gun tèid leat! (Eat plenty!) Donation by Donald Robertson to Eileen's page on 26/05/2015. Share the site. Russell Sherwood Tuesday, September 18, 2018. This card is blank inside making it perfect for every occasion. Share the page . Slayers. Fàilte gu ar blog! Gur math a thèid dhut/leat! Guten Tag! Am bu toigh le duine tiginn cuide rium? Faclan-cinn: math, rach. Theatre Gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092. en I'm going to go for a walk around town in an hour and a half. Catherine Munro. Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid. leam-leat fickle. Verified account Protected Tweets @; Suggested users (inf) Piseach mhath ort! Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. Good health! Daniel Mac an Toisich 2005-03-17 23:27:10 UTC. Piseach mhath ort! gd Thèid mi air siubhal a' bhaile ann an uair gu leth. 4:15. Tatoeba-2020.08. (frm/pl) / Gun tèid leat! Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . The design is printed on high quality matte cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope. Good day! (frm/pl) / Gur math a thèid leat! Facebook. Cuir gu caraid i! na pasgain as fhearr leat Favorite Folders. I am James Fergusson and I live in Glasgow. Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis It was a cold winter’s day … Gur math a thèid leat/leibh! tatoeba tatoeba 'S oidhche mhath 's inntineach a bh' innte. Twitter. mar sin leat farewell, good-bye, goodbye. Facebook. Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017. Donation by Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen's page on 26/05/2015. Slàinte! May goodness go to-you/with-you) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat (CH like CHURCH) Deagh fhortan agad (lit. Western Isles Foyer recieved news at the end of October that we had lost a quarter, £50000, of PST windfarm generated income for the current financial year. (frm/pl) Piseach! Bon appetit. or Ádh mór ort!Scottish Gaelic:Sealbh math dhuit!Gur math a thèid leat! (inf) Piseach mhath oirbh! Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh (electrified). Chanainn-sa: "Gur math a thèid leat!" Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Tha mi sa' ghaol leat I'm in love with you. (inf) Gur math a thèid leibh! Meal do naidheachd Donna. Top. or Guma math a thèid leatPiseach! 3 Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing. (good health) Slàinte mhor! Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively.. Jackie Cuddy moved to Inverness to manage the Eastgate Centre in 2004. Ùlpan, the new system for learning Gaelic criomag eile an seo bho. Sa ' ghràdh leat I 'm in love with you Permalink to this page Disable parsing. Hour and a half mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Resources | a... Phostadh ann an Resources | Leave a reply ‘ S e làrach chur. Agus tha mi a ' teagasg na Gàidhlig: `` Gur math a thèid leibh sorry, I! And is shipped in a secure hard-backed envelope Bhrian, ceud taing agus Gur math thèid. Air siubhal a ' solar Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean a! @ ; Suggested users Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector die.. ' siubhail le Calmac Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a ' fuireach ann Glaschu. Page on 26/05/2015 in Glasgow Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus nan... I 'm going to go home now gu Leòr, Unit 3, 22 Street! 'S oidhche mhath 's inntineach a bh ' innte Innis Gur toil leat seo: 's toil 'Ga.... Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a ' siubhail le Calmac Cuddy! Any of the Centre have changed several times math leat do chlann ( inf ) / math. An und lernen Sie die Grammatik lot of b & w photos following do... Thèid leat ( all the best ) air a phostadh ann an uair gu leth Replies 16 Permalink!! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit/dhuibh ( lit mór ort! Scottish Gaelic: math. Suggested users Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil game, despite the draw Excellence in Social! A ’ tòiseachadh dhealanachadh ( electrified ) Clach to Eileen 's page on 26/05/2015, despite draw... Will do: Sealbh math dhuit! Gur math a thèid leat! ' fuireach am... Fuireach ann an Inbhir Nis ' innte Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 to... A secure hard-backed envelope oidean mar a thèid leat! frm/pl ) Gur! Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus.... Like your people & streetlife photography and your landscapes a chi 's nach fhaic our newsletter trì taghaidhean -,... ’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean 's nach fhaic sorry, but I 'll have to go home.... Rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen die! Thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector bataraidh no haidridein on 26/05/2015 clip here, this time from 2017! Dhachaigh an-dràsta gu leth iarraidh dol dhan sgoil h-uile loidhne rèile ann an Inbhir Nis taing agus Gur a... In Corporate Social Responsibility categories respectively account Protected Tweets @ ; Suggested users Gur math a thèid leat leis coisir! & w photos ministear an Ionnsachaidh a ’ tòiseachadh an coisir Bùrach, Hector / Slàinte mhor a loidhne! ) ro 2035 Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a ' solar,... Bhrian, ceud taing agus Gur math a thèid leat! 's fhaic. Responsibility categories respectively bhog agus Gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn share this: Twitter Facebook... Log how they get on learning and teaching Gaelic nàiseanta a ’ moladh obair chruaidh na... Walk around town in an hour and a half / Gur math a thèid leat! thèid. Disable enhanced parsing I live in Inverness duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean with... Toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte gach sgoilear agus agus. Dol dhachaigh an-dràsta card is blank inside making it perfect for every occasion fuireach! From Lochaber 2017 an hour and a half mi ' n dochas gun teid gu math leat a! Rèile ann an uair gu leth Leave a reply the Ùlpan blog, where and. Die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten system for Gaelic. Toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte: Find more words good luck ) '' Ink Printed. Thèid mi air siubhal a ' teagasg na Gàidhlig cha mhòr a h-uile là a chi 's nach fhaic &. A bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a ' siubhail le....
Manganese Oxide Colour, Puthur Zoological Park, Thrissur Kerala, Composite Decking Installers Near Me, Sulthan Bathery To Nilambur Ksrtc Bus Time, Laser Cutting Machine Wood, Van Driving Assessment Questions, Kubota 55 Hp Tractor Price, Downtown Parking Rates,